voorjaarsschoonmaak Liendense Waard 2021

zwerfvuil rapen langs de rivieren
Doe jij ook mee?

Wie een kijkje gaat nemen op de rivieroevers als het water weer gezakt is, zal schrikken van alles wat er is aangespoeld. Vorig jaar vonden vrijwillige afvalonderzoekers van Schone Rivieren na het hoge water in het voorjaar gemiddeld maar liefst 450 stuks afval per 100 meter rivieroever.

Marijke Boonstra, woordvoerder Schone Rivieren

zwerfvuilactie zaterdag 12 maart 2022

Dit jaar organiseren de natuurorganisaties in het Land van Maas en Waal op 12 maart een gezamenlijke zwerfvuilactie onder het motto Maas + Waal = Schoon. Ook in de Liendense Waard doen we mee aan deze grootse voorjaarsschoonmaak langs de rivieren.

samen opruimen

Na hoog water ligt ook in de Liendense Waard overal plastic, van grote lappen tot kleine dopjes en snoeppapiertjes. Het zit op de grond tussen de begroeiing en verstrikt in de takken en struiken.

Tijdens de schoonmaakactie op 12 maart gaan we zoveel mogelijk plastic en andere troep verzamelen in het gebied. Iedereen is dan bijzonder welkom om een handje te helpen.

waar en wanneer

We starten zaterdag 12 maart om 9.30 uur vanaf de kruising Gordenaars-Molendijk-Rijswaard. De gemeente Wijchen levert grijpstokken, handschoenen en vuilniszakken om goed te kunnen werken. Zorg wel voor warme kleding en waterdicht schoeisel.

Er is koffie en thee, en we besluiten rond een uur of twaalf met een gezamenlijke lunch, met zelfgemaakte (vegetarische) soep en broodjes voor iedereen.

Doe mee en meld je aan via NL.doet

locatie van de actie


het plasticprobleem

Zwerfvuil vormt een enorm probleem langs de grote rivieren. Verschillende organisaties werken hiervoor samen in de alliantie Schone Rivieren. Meer dan 1100 vrijwilligers dragen bij aan het onderzoek naar vervuiling van de rivieroevers , meer dan 5200 vrijwilligers verzamelen jaarlijks zo’n 30.000 kilo afval.

Plastic afval in onze wateren vormt een gevaar voor de gezondheid van alle levende wezens: plant, dier én mens. Dieren raken in het plastic verstrikt of ze zien het voor voedsel aan en eten het op. Grote stukken plastic vallen langzaam uiteen in kleine plastic snippers of zelfs microplastics. Ook de kleinste dieren in de voedselketen krijgen het zo binnen en bij grotere dieren hoopt het op in hun maag. Ook wij mensen eten die dieren of drinken water en daarmee komt het plastic ook in onze voedselketen terecht.

van de website Schone Rivieren